Microsoft Windows Usergroup Danmark

Efter at have været i USA, og snakket med mange af de tilstedeværende til Minasi mødet, specielt en fra England som hedder Nathan Winters har jeg overvejet at undersøge om der er grobund for at starte en Microsoft Windows User Group i Danmark, ligesom man kender det fra Linux miljøet. Nathan har fornyligt startet en bruger gruppe i England, omkring Exchange og Mobile messaging. Dette har vist sig at være en kæmpe succes, der bliver støttet op om, både fra Microsoft og andre. På under ét år, er brugergruppen gået fra at have 1 medlem til over 300, og de holder regelmæssige møder, ca 1 gang om måneden, hvor der både er talere, og " round table" sessioner.

 Ud over Nathan snakkede jeg også med Doug Spindler, som leder en del brugergrupper i USA, han har blandt andet været med til at gøre Microsoft opmærksom på, at mange administratorer rundt omkring i verden, ikke er tilfredse med det engagement som Microsoft byder administratorer. Der har været flere bruger undersøgelser hvori udviklere generelt er tilfredse med hvad Microsoft tilbyder dem, hvorimod admnistratorer generelt er utilfredse. Derfor har Doug for ca 4 år siden, arbejdet med Microsoft på at lave en organisaton i Microsoft, til at forbedre Microsoft brugergruppe miljøet rundt omkring i verden. Derfor vil jeg prøve, at tage kontakt til begge for at høre hvordan de evt. ville kunne hjælpe mig med at starte sådan et initaitiv i Danmark.

Jeg tror at det ville være gavnligt for mange, at have et forum hvor man kan mødes og diskutere nye teknologier, og høre eksperter fortælle om hvad der findes idag, og hvad der kommer i fremtiden, samt have nogle at ”bounce” ideer på. Ud over det, tror jeg også det ville et meget godt forum til at netværke i, og skabe kontakter med andre ligestillede.

Personligt har jeg flere gange savnet et forum hvor man kan mødes med andre administratorer , og snakke ideer og tanker for sine systemer igennem. Andre har ofte prøvet ting, som man ikke lige selv har været igennem, eller man har prøvet noget som andre ikke lige har, og man kan hjælpe dem, eller bare give hinanden en ide til, hvordan et problem evt. kan løses. Når jeg tænker tilbage på det ”miljø” vi havde i CompuClub, hvor vi ofte snakkede sammen og hjalp hinanden indbyrdes, har det virkeligt hjulpet mig mange gange, og håber på at kunne skabe et lignende miljø igen.

comments powered by Disqus