Campus Days Session

Videoen er endnu ikke kommet online, men den kan ses her når den kommer.

hxxp://channel9.msdn.com/Events/Microsoft-Campus-Days/Microsoft-Campus-Days-2013/Windows-PowerShell-4-0

comments powered by Disqus